กรมสุขภาพจิตแนะ 4 เทคนิค แก้ ‘ลูกวัยรุ่น’ พฤติกรรมรุนแรง

วันที่ 27 พฤษภาคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การทะเลาะวิวาทโดยใช้กำลัง การพกพาอาวุธ การทำลายทรัพย์สิน การรวมกลุ่มยกพวกตีกัน การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต ฯลฯ นำมาซึ่งปัญหาและผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงและในเด็กและเยาวชนนั้น มักเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งด้านสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของแต่ละปัจจัยขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เกิดขึ้น ระยะเวลา และความรุนแรงด้วย

“แนะนำพ่อแม่ช่วยเหลือลูกวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมรุนแรง 1.ฝึกจัดการกับความโกรธ ซึ่งสามารถฝึกทักษะต่างๆ ตามความถนัดหรือตามความสนใจของวัยรุ่น เช่น ฝึกการควบคุมความโกรธ จัดการกับอารมณ์ ฝึกควบคุมความคิดตนเอง ฝึกคลายเครียด เป็นต้น 2.เสริมสร้างการตระหนักในคุณค่าของตนเอง สนับสนุนให้วัยรุ่นเชื่อว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ 3.พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี ใช้เหตุผลแก้ไขปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้อารมณ์ ค่อยๆ คิดแก้ไขปัญหา ซึ่งความหนักแน่นมั่นคงของพ่อแม่ การอยู่ในศีลธรรมอันดีจะเป็นตัวอย่างที่ดี และหากลูกมีปัญหาก็ให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา รวมทั้งแก้ไขปัญหาเคียงข้างลูก และ 4.พ่อแม่ควรให้เวลากับการดูแลครอบครัวให้มากขึ้น มอบความรัก ความอบอุ่น สื่อสารพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกัน สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะช่วยให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ดี” นพ.เกียรติภูมิ กล่าวและว่า หากพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ปรีชาพล” โพสต์คุณสมบัติที่ดีของนักการเมืองต้องมีคุณธรรมรักษาสัจจะ หากต้องขายจิตวิญาณขอตายอย่างเสือ
บทความถัดไปจยย.บอมบ์กลางตลาดนัดบ่อทอง ปัตตานี เด็กชาย14ดับ จนท.เจ็บ 4 ราย ช่วง 10วันสุดท้ายรอมฎอน(ชมคลิป)