อธิบดี กสร.เผยผลเลือกคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม กสร.ได้จัดให้มีเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านฝ่ายละ 3 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80 และ 83 ตามลำดับ

สำหรับผลการลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี้ ผู้แทนผู้จ้างงาน ลำดับที่ 1 น.ส.สรรัศมิ์ตรี พรมเสาร์ ลำดับที่ 2 นายอานนท์ จิตรมีศิลป์ ลำดับที่ 3 นางวัลลภา ธัญญพันธ์

ส่วนผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลำดับที่ 1 นายสมคิด ด้วงเงิน ลำดับที่ 2 นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์

ลำดับที่ 3 น.ส.ยุพิน  เถิงจางวงศ์

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระ

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

โดยมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน มาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรการในการป้องกันการประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวมถึงการออกกฎกระทรวง ประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  กำหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ส่งเสริมผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กฤษฎา’สั่งกรมชลฯพร้อมรับมือฝนตกทุกภาค เตรียมเครื่องบรรเทาอุทกภัย
บทความถัดไป‘ไอติม พริษฐ์’ ย้ำจุดยืนเดิม ปชป.ไม่ควรเข้าร่วมพปชร.ตั้งรัฐบาล หนุน “ประยุทธ์” อยู่ต่อ