เอาใจ ‘คนท้อง’ ประกันสังคมออกค่าตรวจ-ฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการขยายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ได้รับการตรวจและดูแลการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตร ว่า สปส.ได้มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอด 1 ครั้ง พร้อมให้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตร 1 คน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน นอกจากนี้ สปส.ยังได้สนับสนุนค่าตรวจ และค่าฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท เพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนฝากครรภ์ในสถานพยาบาลคุณภาพ โดย สปส.จะแบ่งจ่ายตามอายุครรภ์เป็นครั้งๆ ดังนี้ ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

“สำหรับแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีหลักฐานการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง คือ ใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร ที่ สปส.ทุกแห่งทั่วประเทศ” นายอนันต์ชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon