ด่วน! รับรองน้ำมันกัญชาสูตร ‘อ.เดชา’

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์ถึง กระบวนการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยจากพืชกัญชาว่า หลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการขับเคลื่อนนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แผนไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการด้านการปลูก และการผลิตตำรับยา 2.คณะกรรมการ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร 3. คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 4. คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ด้านนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจที่แต่ละคณะรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับภารกิจนี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมครู ก และบุคลากร ผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จำนวน 2,937 คน ทั่วทุกเขตสุขภาพ จะดำเนินการอบรมต่ออีก 2 รุ่น ในปีนี้ นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีแผนการศึกษาวิจัยร่วมกับเครือข่ายชัดเจน รวมถึงคณะกรรมการด้านการปลูก และการผลิตตำรับยา ได้มีการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วกับสภาการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา มียื่นขอรับการพิจารณาทั้งสิ้น 68 ตำรับ ทั้งนี้คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้ดำเนินการพิจารณาตำรับยาของหมอพื้นบ้านที่ส่งเข้ามาแล้ว 2 ครั้ง รวมจำนวนตำรับยาที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณา ทั้งสิ้น 9 ตำรับ ผ่านความเห็นชอบ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ

“โดย 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันของ นายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป” นพ.ปราโมทย์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สถานกงสุลใหญ่ ณ ฮ่องกง เตือนคนไทย หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการประท้วง
บทความถัดไป“วิลาส”ฝากผู้บริหารปชป. คัดคนนั่งรมต.อย่าให้มีทุจริต ขู่อย่าให้ต้องตรวจสอบพรรคตัวเอง