ภาคประชาชนนัดร้องศาลปกครอง 17 มิ.ย. ป้องคำสั่งคุม “รพ.เอกชน”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นางสุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำร้องของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง ที่ขอทุเลาคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่ออกประกาศคุมราคายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนนั้น เห็นว่าคำสั่งนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เพราะยังมีคำร้องของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง อีก 1 ฉบับ ที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งฉบับนี้มีผู้ถูกฟ้อง 4 คน คือ 1.กกร. 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ 4.อธิบดีกรมการค้าภายใน ดังนั้น ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และภาคประชาชนจะเดินทางไปที่ศาลปกครองสูงสุด เพื่อยื่นร้องสอด โดยจะขอเป็นผู้ถูกฟ้องร่วมกับทั้ง 4 รายข้างต้น

“ผู้บริโภคและภาคประชาชนเห็นว่าประกาศ กกร.เรื่องการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลมีประโยชน์กับประชาชนในฐานะผู้บริโภค และมีผลกระทบโดยตรง ดังนั้นจึงต้องออกไปร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งการร้องสอดครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศาลด้วยว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องนี้” นางสุภัทรา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon