ทส.เตรียมจัดงาน”วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” ยกย่อง จนท.เสียสละปกป้อง

ทส.เตรียมจัดงาน”วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” ยกย่อง จนท.เสียสละปกป้อง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ ที่อุทยานฯ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยสืบเนื่องจากวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ได้ริเริ่มขึ้นโดยสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ หรือ International Federation Ranger (IRF) ในคราวการประชุม World Congress Ranger ปี 2006 ที่สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก IRF ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกทคนนั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน

นายจงคล้าย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานฯ 14,705 คน ของกรมป่าไม้ มีจำนวน 5,623 คนและของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 316 คนรวม 20,644 คน โดยกิจกรรมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก จะมีขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ ภายในงานจะมีพิธีเดินสวนสนามจากกำลังพล กรมอุทยานฯ จำนวน 400 คน กรมป่าไม้ 200 คน และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ 50 คน รวม 650 คน การแสดงสาธิตการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต การมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหรือประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และการประชุมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ในภูมิภาคอาเซียน

“นอกจากนั้นยังจะมีการประชุมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียนในฐานะที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานภายใต้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อย่างเข้มแข็ง จึงมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้แทนจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในระดับหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายระดับปฏิบัติด้านคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าที่ใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 85 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -3 สิงหาคม ที่อุทยานฯ เขาใหญ่ พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่อุทยานฯ ทับลาน และศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ด้วย”รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้เผยมีชาวจีนบางส่วน ร่วมประท้วงที่ฮ่องกงด้วย
บทความถัดไปแบงค์ แอนด์ โอลาฟเซ่น เปิดตัวคอลเลกชั่นสีชมพู ท่องโลกแห่งดนตรีด้วยดีไซน์หรูหราสุดคลาสสิก