‘หมอหนู-ควงหมอตี๋’ เข้าทำงาน สธ.วันแรก ประกาศสโลแกน ‘ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง’

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 18 กรกฎาคม ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ อดีตส.ส.ภูมิใจไทย จ.สระบุรี เลขารัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานรัฐมนตรี อาทิ นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ นพ.สำเริง แหยงกระโหก พันเอกดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ (หมอเอ้ก) พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา นายธนยศ ทิมสุวรรณ นพ.ไกร ดาบธรรม นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ น.ส.เรวดี รัศมิทัศ ได้เดินทางมายังสธ.ก่อนกำหนดเวลา 09.00 น. เพื่อเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อสวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โอกาสนี้ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนี้ 1.พระพุทธนิรามัยที่หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงสาธารณสุข 2.ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3.ศาลพระพรหมที่บริเวณหน้ากรมควบคุมโรค (คร.) 4.พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน 5.พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก 6.ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 7.พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยระหว่างทางยังร่วมยกมือไหว้ ทักทายเหล่าบรรดาข้าราชการสธ. ภายในกระทรวงสธ.ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดไปยังห้องทำงานที่ชั้น 4 เพื่อบูชาพระพุทธรูปประจำห้องทำงานและลงนามหนังสือรับหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมอัญเชิญพระพุทธศิริไตรรัฐ ถือฤกษ์เวลา 09.09 ประจำ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี ต่อมาเวลา 10.30 น.เดินทางไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบาย และวางแนวทางการทำงานเร่งด่วนแก่ผู้บริหารสธ. รวมถึงมอบสโลแกน “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง” และเน้นย้ำถึงเร่งรัดนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน โดยสิ่งสำคัญคือให้ทางกระทรวงหางาน ส่วนทางเราจะหาเงินให้ ตลอดจนพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดสธ. โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เป็นตัวแทนข้าราชการสธ. มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ก่อนจะร่วมประชุมหาหรือแนวทางการทำงานกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการกล่าวแนะนำตัว และน้อมรับนโยบายการทำงานของคณะรัฐมนตรีสธ.

นายอนุทิน กล่าวว่า โดยหน้าที่หลักคือ ต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ กระทรวงเปรียบเหมือนญาติกัน ตอนนี้กลับมาครั้งที่ 5 แล้ว คุณพ่อเป็นรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยรวมสองครั้ง ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยสองครั้ง ตอนนี้มากับนายสาธิต หรือ “หมอตี๋” ส่วนผมก็กลายเป็น “หมอหนู” สำหรับสธ.เป็นกระทรวงที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ และสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้คนไทยแข็งแรง นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกระทรวงครอบจักรวาล และมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้าน ไม่ได้มีแต่การส่งเสริมสุขภาพเพียงอย่างเดียว โดยในคราวประชุมพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อมีการตกลงตำแหน่งทางการเมือง เหมือนที่ประชุมรู้อยู่แล้วว่าตนต้องมานั่งที่กระทรวงนี้ ทุกคนก็นั่งเงียบกันหมด

“ยืนยันว่าผมมาดี และมีเจตนาดี เพราะทราบว่ากระทรวงมีความหนักหน่วงมากเพียงใด แม้ผมสองคนไม่ใช่แพทย์ แต่ขอให้ท่านมีหน้าที่หางาน ส่วนผมมีหน้าที่หาเงินเพื่อมาสนับสนุนการทำงาน เราจะต้องทำงานคู่ขนานกันไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของแผ่นดิน พร้อมต้องการเห็นประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี ตลอดจนระบบสาธารณสุขก้าวหน้า” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า พวกตนเป็นตัวแทนของราษฎร ขอให้มั่นใจในนโยบายว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง และกลุ่มทุนอื่นใด โดยเราจะทำงานสนองความต้องการแก่ผู้ที่เลือกเราเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรคือประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเรา ส่วนแนวทางการทำงานจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ภายหลังนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา นอกจากนี้ ตนและรมช.เป็นอยู่ง่ายกินง่าย เมื่อลงพื้นที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองมาก

“ไม่ต้องแกะสลักผลไม้ เพราะพวกผมเรียบง่าย สามารถเดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาล และสามารถพำนักได้ทุกที่ โดยไม่ต้องจัดให้พิเศษกว่าคนอื่น อย่างไรก็ตาม อันดับแรกอยากให้ทางผู้บริหารทำงานสนองภารกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งผมขอให้เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยไม่ต้องถาม ให้ทำตามที่ท่านเห็นชอบ และกำชับให้เดินหน้างานทูบีนัมเบอร์วันอย่างเต็มที่ ส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบหลักประกันสุขภาพ และนโยบายที่เกี่ยวข้องจะประชุมในรายละเอียดต่อไป ขณะที่การแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยจะแบ่งให้อย่างเต็มที่ภายในสัปดาห์นี้ งานเปิดเทศกาลมังคุด ทุเรียน ท่านอาจจะไม่ได้ไป เพราะผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วย ผมก็เข้าใจ ทั้งนี้ ขอให้ดูแลรัฐมนตรีช่วย เปรียบเสมือนดูแลรัฐมนตรีว่าการ สธ. อีกเรื่องที่สำคัญผมจะผลักดันให้มีการบรรจุอัตราแพทย์อย่างเพียงพอ เช่นทุกวันนี้อนามัยถูกยกระดับเป็นโรงพยาบาลประจำตำบล (รพ.สต.) อนาคตก็ยากให้มีแพทย์ไปประจำจริงๆ

“อะไรทำได้ก็จะทำให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องที่ไม่สำเร็จก็จะพยายามทำ เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่ถึงมือผม หรอก ขณะที่นโยบายกัญชา ยืนยันจะนำกัญชามาผลักดันด้านการแพทย์ต่อไป หรือทั้งหมดตามสโลแกน “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวทิ้งท้ายว่า เราเข้ามาทำงานที่นี่ไม่มีพรรคพวก เพราะพรรคพวกอยู่ในสภา เป็นเรื่องของพรรคการเมือง ฉะนั้น เรามาทำงานที่นี่เราเป็นพวกเดียวกันทั้งหมด เราพร้อมทำงานร่วมกับพวกท่าน พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจ โดยห้องรัฐมนตรีเปิดตลอด โดยไม่ต้องนัดหมายเลขา ให้โทรมาได้เลย ซึ่งตนอาจจะใช้เวลาอยู่ที่กระทรวงมากหน่อย และจะเดินทางไปทำงานที่ทำเนียบบ้างเป็นครั้งคราว ขอให้ท่านทำงานอย่างมีความสุข ขณะที่ทางคณะทำงานพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่

ด้านนายสาธิต กล่าวว่า เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีคนมีคุณภาพมากที่สุด แม้ตนมีความรู้ด้านการสาธารณสุขน้อย เพราะเป็นทนายความ แต่ก็ความตั้งใจ และความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข ส่วนตัวเป็นคนชอบออกกำลังกาย ด้วยการเล่นฟุตบอล ฉะนั้น ผลักดันเรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง สำหรับงานกระทรวงนี้เยอะที่สุดกว่าทุกกระทรวง แต่จะทำอย่างไรให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน อย่างไรก็ตาม ตนมีความพร้อมในการสอดประสานการทำงานตามนโยบาย พร้อมจะผลักดันนโยบายไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งยินดีน้อมรับข้อมูลทุกอย่าง

นายสาธิต กล่าวว่า โดยสิ่งที่เร่งผลักดัน คือ 1.สนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เน้นการดูแลสุขภาพของตนเอง ป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค 2.พัฒนาระบบสาธารณสุข ลดความแออัดในสถานพยาบาลทุกระดับ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 3.ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสาธารณสุข และเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ ให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์ของตนเอง พร้อมหวังจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานให้ หรือตามสโลแกน “ประชาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กัญชงไม่ใช่กัญชา สกัดเป็นยาหรืออาหารได้
บทความถัดไปโพสต์แรกหลังประกาศหย่าของ ‘อรอนงค์’ ขอบคุณทุกกำลังใจ