‘หม่อมเต่า’ ต้อนรับ ‘ผอ.ใหญ่ไอแอลโอ’ ร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเยี่ยมเยียนประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งไอแอลโอ เนื่องในโอกาสการก่อตั้งไอแอลโอ ครบ 100 ปี นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตลอดจนในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นายกาย ไรเดอร์ ยังมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดย Education International (EI) ซึ่งเป็นสหพันธ์สหภาพแรงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับโลก

ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าวว่า รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี ไอแอลโอในปี 2562 โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้งเมื่อปี 2462 ขอยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับไอแอลโอในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานโดยการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง รวมทั้งขอบคุณที่ไอแอลโอให้เกียรติเชิญประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน
24 ประเทศทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ 100 ปี รัฐบาลไทยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ซึ่งต้องขอขอบคุณไอแอลโอที่ให้การสนับสนุนประเทศไทย ในการดำเนินงานให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ.2007 รวมถึงการสนับสนุนให้มีการหารือไตรภาคีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต (Future of Work)

ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกาย ไรเดอร์ ถึงความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับใหม่ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน และปฏิญญาแห่งศตวรรษที่ผ่านการรับรองจากการประชุมใหญ่ไอแอลโอ สมัยที่ 108 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงานกับไอแอลโอ รวมถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทยที่จะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon