กทม.เผยจับปรับอัตราใหม่ 4 วัน ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า 191 ราย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กทม.มีนโยบายเพิ่มโทษจับปรับจากจำนวนเงิน 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยเริ่มจับปรับในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักเทศกิจได้สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม พบว่ามีจำนวนผู้กระทำความผิดลดลง ดังนี้ วันที่ 1 สิงหาคม จับกุม 83 ราย วันที่ 2 สิงหาคม จับกุม 77 ราย วันที่ 3 สิงหาคม จับกุม 23 ราย และวันที่ 4 สิงหาคม จับกุม 8 ราย รวมทั้งสิ้น 191 ราย

“อย่างไรก็ตาม กทม.จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการเดินทางสัญจร และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตหมุนเวียนปรับเปลี่ยนการตั้งจุดจับปรับ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด โดยจัดส่งข้อมูลและภาพถ่ายมายัง กทม. เพื่อจะดำเนินการเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ มาให้ถ้อยคำหรือเปรียบเทียบปรับ ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับร้อยละ 50 ของค่าปรับ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทาง ดังนี้ www.bangkok.go.th/reward หรือ LINE ID @ebn6703w หรือ Facebook สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร หรือ citylaw_bma@hotmail.com หรือแจ้งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือ โทร 0-2465-6644

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon