ปลัดแรงงาน ย้ำขรก.บูรณาการทำงาน-รอบรู้สถานการณ์โลก-บริการประชาชนบน’ดิจิทัล แพลตฟอร์ม’

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ที่กระทรวงแรงงาน ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถือได้ว่าเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะบูรณาการทำงานในภาพรวมของกระทรวง ซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นมีมิติการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมประชาชนในหลายกลุ่ม ทั้งกำลังแรงงานทั่วไป แรงงานข้ามชาติ คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ ไปจนถึงนักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น การทำงานที่ประสานสอดคล้องกันจึงมีความสำคัญสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เน้นย้ำใน 3 ประเด็น 1.บูรณาการ สำนักงานปลัดต้องเป็นผู้นำ ริเริ่มแปลงนโยบายของกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้บริการของกระทรวงตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างครบวงจรทั้งการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคม 2.รอบรู้สถานการณ์โลก นโยบายของรัฐบาล และเหตุการณ์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานต้องเป็นคนทันสมัย รอบรู้สถานการณ์ และสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้ในโอกาสแรก เช่น การช่วยเหลือแรงงานประมงไทยในน่านน้ำโซมาเลีย เป็นต้น ในฐานะสำนักงานปลัดจะต้องรวดเร็วที่จะประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ด้านวิชาการทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตัวเลขดัชนี หรือ ตัวชี้วัดต่างๆ ในพื้นที่ เช่น GPP การว่างงาน เงินเฟ้อในจังหวัด เป็นต้น เพราะล้วนแต่กระทบต่อการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ดังนั้น แรงงานจังหวัดจะต้องรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ 3.พัฒนาและอำนวยความสะดวกประชาชน บนดิจิทัล แพลตฟอร์ม (digital platform) โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัด รวมถึงหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) และการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบาย เช่น จำนวนผู้ประกันที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวนสถานประกอบการที่มีการย้ายฐานการผลิตจากผลกระทบของค่าจ้าง

“ข้อมูลพวกนี้เราจะเก็บได้อย่างไร สามารถหาได้จากที่ไหน ผมอยากให้มีการจัดทำข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานประจำที่เราทำอยู่ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ” นายสุทธิ กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มหลอน! ทำเจ้าหน้าที่ป่วนหลังขับรถแหกโค้งชนแผงกั้น วิ่งถลาตะโกนบอกในรถมีระเบิด
บทความถัดไปอัญเชิญวิญญาณ 3 คนงานสูดแก๊สไข่เน่าดับคาบ่อบำบัด