กทม.ตรวจเข้มมาตรฐาน ‘รถพยาบาล’ เตรียมพร้อมให้บริการฉุกเฉิน 24 ชม.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.ดำเนินการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปีนี้ โดยได้ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงครบทั้ง 9 โซนพื้นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีรถเข้ารับการตรวจจำนวนทั้งสิ้น 150 คัน ผลการตรวจรับรองทั้งในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงตัวรถเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจากนี้จะดำเนินการตรวจรับรองรถพยาบาลระดับปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นพื้นฐาน (First Responder: FR) จำนวนกว่า 1,000 คัน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562 เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ กทม. ทั้งนี้ประชาชนสามารถสังเกตรถที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วได้จากสติ๊กเกอร์ซึ่งติดด้านข้างรถ สัญลักษณ์เป็นรูปดาว 6 แฉก ด้านบนมีคำว่า Bangkok EMS และด้านล่างจะมีคำว่ากรุงเทพมหานคร พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ตรวจ

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นภารกิจที่ กทม.ให้ความสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งสาธารณภัย อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยรุนแรงต่างๆ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลให้การขอใช้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กทม.จึงต้องมีการเตรียมพร้อมในการให้บริการ โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจาก 61 หน่วยบริการ ในการนำรถบริการมาตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบ ประกอบด้วย โรงพยาบาลภาครัฐบาลและภาคเอกชน 52 แห่ง มูลนิธิและองค์กรสาธารณะประโยชน์ 8 แห่ง และศูนย์เอราวัณ 1 แห่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การแพทย์ฉุกเฉินยังได้ให้บริการแก่ประชนชนจำนวน 64,185 ครั้ง หากประชาชนเกิดบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้รีบโทร 1669 ศูนย์เอราวัณ เพื่อประสานรถพยาบาลให้การช่วยเหลือเร่งด่วนฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้‘เอฟ นครนายก’ ปราบ ‘วาเฮดี้’ สบาย 5-0 เฟรม สอยคิว ‘ไชน่า’ รอบคัดเลือก
บทความถัดไปสะพัด! ผอ.-ผจก.กรุงเทพคริสเตียน ถูกให้ออก-ตั้งคณะกรรมการสอบ