พนง.รัฐวิสาหกิจ พบ “หม่อมเต่า” ชงตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง-ปรับโครงสร้างเงินเดือน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่กระทรวงแรงงาน นายคมสัน ทองศิริ ประธานเครือข่ายไฟฟ้าประปา และยาเพื่อชาติประชาชน และคณะ จำนวน 20 คน เข้าพบม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นข้อเสนอปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 ประการ คือ 1.เสนอจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 2.ให้ปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ

นายคมสัน กล่าวว่า เนื่องจากในอดีตนโยบายภาครัฐได้ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเปลี่ยนสวัสดิการหลังเกษียณอายุจากกองทุนบำเหน็จพนักงาน มาเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความประสงค์ของภารัฐที่ต้องการให้ปริมาณการลงทนในตลาดหลักทรัพย์เจริญเติบโตขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตภายหลังเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะพนักงานชั้นผู้น้อยที่มีฐานะและเงินเดือนน้อย ได้รับผลกระทบโดยได้รับเงินหลังเกษียณอายุจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ น้อยกว่าการได้รับจากเงินกองทุนบำเหน็จ แต่ขณะเดียวกัน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีฐานะและเงินเดือนสูง ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีศักยภาพในการออมและการลงทุน รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง เพื่อดูแลพนักงานที่เกษียณอายุได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าเงินกองทุนบำเหน็จตามเกณฑ์ที่พึงจะได้รับ

นายคมสัน กล่าวว่า ยังได้เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ โดยยึดหลักการบริหารบุคคลที่ดีและเป็นธรรม เนื่องจากไม่ได้รับการปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนมานานกว่า 15 ปี โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สกศ. เล็งชง ‘ณัฏฐพล’ สั่งรื้อ กม.การศึกษาแห่งชาติ สางปม ‘ครูใหญ่-ใบอนุญาตวิชาชีพ’
บทความถัดไปสารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20 – งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย – พม่า “บ้านพุระกำ” ชุมชนสุดท้ายติดเทือกเขาตะนาวศรี