อว.มอบรางวัล”ครู – นักเรียน”ผลงานดี ด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

อว.มอบรางวัล”ครู – นักเรียน”ผลงานดี ด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

วันที่ 17 สิงหาคม รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 ครั้งที่ 3 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 โดยรางวัลสำหรับครูผู้ส่งเสริมเยาวชน( Prime Minister’s Science Teacher Award 2019) ได้แก่ นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จ.ตรัง นายปิติภูมิ น้ำแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี และ นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา

รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2019 – Best of Category สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ – รางวัล Best of Physical Science ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร น.ส.ภัทรนันท์ บุญชิต นายปุถุชน วงศ์วรกุล โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ – รางวัล Best of Biological Science ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ น.ส.สุทธิดา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – รางวัล Best of Applied Science ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ น.ส.ชนิกานต์ พรหมเเพทย์ น.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2019 – Project of the Year สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ช.ธนกร วงอารีย์ ด.ช.อคิระ พิพัฒน์ธาราสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ น.ส.สุทธิดา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาล เสียงปริ่มน้ำ ปากกล้าขาสั่น
บทความถัดไปฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด สปอร์ตพรีเมียมซีดาน : โดย นายพล