กรมการแพทย์-เขตสุขภาพที่ 8 อบรมบุคลากรสาธารณสุข เตรียมใช้ ‘สารสกัดกัญชา’ กับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สมิต ประสันนาการ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 และ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) อุดรธานี แถลงข่าวการจัดอบรมการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเปิดการอบรมการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยทีมวิทยากรมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และถ่ายทอดด้วยระบบ Teleconference ไปยังเขต 2, 7, 10 , 11 และเขต 12 เตรียมความพร้อมรับนโยบายการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่ สธ.ได้มีนโยบายเร่งรัดให้นำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษา ควบคุมอาการของโรค/ ภาวะของโรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผล ซึ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความก้าวหน้าและเป็นพลวัตอย่างยิ่ง และอาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่บุคลากรสาธารณสุขได้ ปัจจุบัน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระสาคัญ คือ กัญชายังคงจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ดังนั้น เพื่อให้การใช้สารสกัดจากกัญชาทางแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย เป็นไปตามหลักการของกรมการแพทย์ 3 ประการ ได้แก่ ปลอดภัยต่อผู้ป่วย (do no harm) เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย (patient benefit) และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง (no hidden agenda)กรมการแพทย์จึงได้ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 8 จัดประชุมที่ จ.อุดรธานี และถ่ายทอดด้วยระบบTeleconference ไปยังเขต 2, 7, 10, 11 และ 12

“สรุปสามารถจัดประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 1,350 คน อีกทั้งจะมีการอบรมในภาคกลาง วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามากาเด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเขตที่เข้าร่วม คือ เขต 1, 4, 5 และ 6 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเข้าอบรมในห้องประชุม ได้แก่ ลงชื่อเข้าฟังช่วงเช้า-บ่ายทั้ง 2 วัน และทำ post test ผ่านร้อยละ 60 ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของเขตสุขภาพที่ 8 ,2 , 7, 10 , 11 และ 12 โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเป็นผู้สั่งใช้–จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ต่อไป” นพ.สมศักดิ์ กล่าวและว่า ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ คือ การใช้สารสกัดกัญชาอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิผลในการใช้เสริมการรักษามาตรฐานที่ได้รับในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การดูแลของบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ที่ สธ.ให้การรับรอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon