“อนุทิน” ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนที่กัมพูชา นำเต้น “Chicken Dance” (คลิป)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Health Minister’s Meeting: AHMM) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ “การเร่งให้ประชาชนทุกคนในอาเซียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค พร้อมร่วมลงนามข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) เพื่อรับมือ การก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่ม และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) เตรียมเปิดศูนย์ ACAI พื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงการประชุมสุดยอด อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

“ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้เป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยการเต้น “Chicken Dance” เพื่อสร้างความกระฉับกระเฉง ลดการเนือยนิ่งให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และสนับสนุนให้มีการยืดเหยียดร่างกายในระหว่างการประชุมที่ใช้เวลานาน” นายอนุทิน กล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับรัฐมนตรีสาธารณสุข 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance, ALD-AVSSR) ยกระดับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน สร้างความเข้มแข็งร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุข รวมถึงการจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon