สธ. ส่ง “ทีมเอ็มแคท” ดูแล “สุขภาพจิต” ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนจากการได้รับผลกระทบพายุโพดุล ว่า กรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติจากพายุ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เกิดสภาวะเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล และมีปัญหาสุขภาพจิตได้นั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ทางกรมสุขภาพจิต จึงได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล


นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า โดยได้รับรายงานจากทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทที่ลงพื้น ที่อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พบมีศูนย์พักพิงทั้งหมด 7 แห่ง ไม่นับรวมเต็นท์พักพิงชั่วคราวที่จัดตั้งริมถนน ประมาณการผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือน แม้เข้าสู่ช่วงน้ำลดแล้ว แต่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท ได้จัดบริการตั้งรับปฏิบัติงานที่ศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อ.บ้านไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนาม ล้อมรอบด้วยศาลาประชาคม โรงเรียน และวัด ซึ่งถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว และจัดบริการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก โดยการลงพื้นที่เยี่ยมคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ้านหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส บ้านกุดเปล่ง ต.บ้านไผ่ และบ้านดอนชาติ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า มีจำนวนผู้มารับบริการคัดกรองปัญหาด้านสุขภาพจิต ทั้งหมด 80 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ต้องได้รับการติดตามต่อเนื่อง ร้อยละ 8.75 และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์น้ำท่วม ร้อยละ 1.25 โดยทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทได้วางแผนประสานการทำงานร่วมกับทีมสุขภาพจิตรพ.บ้านไผ่ ในการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในขณะลงพื้นที่ในเขตที่มีน้ำท่วม ได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพของกรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน จำนวน 50 ชุดด้วย นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำให้ประชาชนช่วยดูแลสภาพจิตใจกันและกันของคนในครอบครัว คนรอบข้าง และเพื่อนบ้าน

โดยใช้หลัก 3 ส. ในการปฐมพยาบาลทางใจ คือ 1. สอดส่องมองหา (Look) ขอให้ช่วยกันสังเกต มองหาผู้ประสบภัย ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้ที่มีความโศกเศร้าเสียใจ เครียด วิตกกังวล กินไม่ได้ นอนไม่หลับ 2. ใส่ใจรับฟัง (Listen) ให้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมรับฟังอย่างเข้าใจ เพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยได้พูดระบายคลายความทุกข์ในใจออกมา และ 3. ส่งต่อ (Link) หากอาการยังไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง ให้ติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon