เมื่อห้างใหญ่ ไม่แจกถุง คนเมือง ร่วมลด ‘วิกฤตขยะ’

เป็นฤกษ์งามยามดี ที่บรรดาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านสะดวกซื้อ รวม 43 ภาคี อาทิ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีการนำร่องงดแจกถุงพลาสติก เพื่อขอความร่วมมือในการลดปริมาณขยะพลาสติก ที่กำลังคุกคามชีวิตของสัตว์ทะเล สัตว์บกและคนจนกลายเป็นวิกฤตของประเทศไทย

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ รวม 43 ภาคี เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า จนในที่สุดก็มีมติดังกล่าวออกมา

นายวราวุธ กล่าวว่า ซึ่งขณะนี้ไทยมีปริมาณขยะในทะเลมากจนอยู่อันดับ 6 ของโลก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรฯได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่ 43 แห่ง งดให้บริการถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากกว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ที่สำคัญสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้วกว่า 8,000 ใบ ดังนั้น เชื่อว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเป็นวันสำคัญในการลดปริมาณถุงพลาสติก ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะได้ 3,900 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

แม้ 43 ห้างสรรพสินค้าชื่อดังจะงดแจกและจำหน่ายถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่ยังยกเว้นพวกถุงร้อนที่ต้องใส่อาหาร จากนั้นกระทรวงทรัพยากรฯจะทำเป็นกฎหมายภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 3R และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยในกฎหมายดังกล่าวจะมีการระบุพลาสติก 7 ชนิด คือ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ พลาสติกผสมไมโครบีด พลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในปี 2564 โดยจะใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน รวมทั้งจะนำขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้ง 100%

“ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับตัวพกถุงผ้าติดตัวกัน และหันมารักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะลดระดับของการจัดอันดับขยะทะเล ซึ่งขณะนี้ไทยอยู่อันดับ 6 ของโลก” นายวราวุธ กล่าว

ในวันนั้นนายวราวุธได้นำเจ้าหน้าที่ ทส.เดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags” ร่วมกับศิลปินดารา ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง หวังให้ข้าราชการในหน่วยงานโดยรอบตลาด เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯจะรณรงค์ให้หน่วยงานราชการในบริเวณใกล้เคียง ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. กระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร และหน่วยงานภาคเอกชนอีกจำนวนมาก มีร้านค้าเฉลี่ย 150 ร้าน/วัน และมีผู้ใช้บริการตลาดโดยเฉลี่ย 3,000 คน/วัน โดยก่อนทำกิจกรรมรณรงค์ พบว่าตลาดนัดแห่งนี้ มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เฉลี่ย 46,602 ใบ/วัน หรือมีการใช้ถุงคนละ 15 ใบต่อวัน แต่หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์ เมื่อกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา พบว่ามีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเหลือ 34,329 ใบ/วัน หรือมีการใช้ถุงคนละ 11 ใบต่อวัน

นึกถึงภาพทะเลไทยไร้ขยะ
นึกถึงความสุขของคนไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สลด!! หนุ่มรอยสักวัย 27 ปี เมืองสุพรรณผูกคอดับปริศนา
บทความถัดไป“บอริส จอห์นสัน” เสี่ยงติดคุก หากฝืนไม่ทำตามมติสภาเรื่องเบร็กซิท