กทม.เตรียมยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย 175 จุด หลังยกเลิกแล้ว 508 จุดทั่วกรุง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าว ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวการให้ทบทวนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงกวดขันผู้ค้าต่างด้าวที่มาค้าขายแทนคนไทยที่ถูกจัดระเบียบว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ปัจจุบัน กทม. ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว 508 จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกอีก 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต ซึ่งในการยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว กทม. ได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดหาสถานที่ค้าขายใหม่ เป็นตลาดของหน่วยงานราชการหรือตลาดเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงจุดทำการค้าที่ถูกยกเลิก รวมทั้งจัดหาตลาดเอกชนที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ซึ่งมีแผงค้ารองรับได้มากกว่า 12,000 แผงค้า นอกจากนั้น กทม. ได้ดำเนินการด้วยมาตรการผ่อนปรน โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ค้าและประชาชน เช่น อนุโลมให้ผู้ค้าสามารถค้าขายได้ในถนนสายรองและซอยย่อย โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

นายจิรวัฒน์ กล่าวว่า ส่วนกรณีผู้ค้าต่างด้าวสำนักเทศกิจได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขต เพิ่มความเข้มงวดกวดขันจับปรับผู้ค้าต่างด้าวที่เข้ามาทำการค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบการทำการค้าของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทุกจุดในพื้นที่เขต หากพบหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่แผงลอย ให้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อบูรณาการกวดขันจับปรับร่วมกัน

บทความก่อนหน้านี้ผู้พิการร้องพม.สระบุรี ไม่อนุมัติเงินกู้ผู้พิการ อ้างขาดส่ง เจ้าตัวงัดหลักฐานโชว์จ่ายครบ
บทความถัดไป“อุตตม” ระบุสรรพสามิตต้องร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ไม่เพียงแต่ใช้มาตรการเพื่อหารายได้เท่านั้น