สำนักปลัด สธ.คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี’62

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 “Shift to the future: ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล

นพ.สุขุม ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานปลัด สธ.ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นทั้ง 3 สาขาในปีเดียวกัน ได้แก่ 1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยสำนักงานปลัด สธ.ได้ ระดับดีเด่น 2.สาขาบริการภาครัฐ ได้แก่ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น 3 ผลงาน ประเภทพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น 3 ผลงาน และประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 9 ผลงาน 3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 ผลงาน ระดับดี 1 ผลงาน ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี 1 ผลงาน

Advertisement

นพ.สุขุม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานปลัด สธ.ได้มีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้น วัดผลได้ ผลงานความโดดเด่นของระบบราชการ 4.0 ทั้งสามมิติ ได้แก่ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ระบบราชการที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง และระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย อาทิ การลดความแออัดด้วยบริการคีออส เช็คอิน (Kiosk check in)  การบริการรับ-จ่ายเงินด้วย e-Payment จัดทำระบบ Network/ Supply Chain จัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์ จัดช่องทางด่วนสำหรับการคัดกรองเฉพาะโรคหรือเฉพาะกลุ่มวัย (Fast Screen & Fast Track) รวมทั้งแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้า

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image