สภากทม.ชวนชาววังหลัง-วัดระฆัง รักษ์ ‘เจ้าพระยา’ งดทิ้งขยะ-ปล่อยน้ำเสีย เล็งผุดโรงบำบัดคลุม36ตร.กม.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน สภากรุงเทพมหานคร นำ คณะ ส.ก. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตพื้นที่ ผู้แทนกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือรณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำงดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า จากนั้นเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการงดทิ้งขยะและน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง ที่บริเวณตลาดวังหลัง และชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย

 

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า การรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี 2562 และกองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018

“การนำคณะเดินรณรงค์ภายในตลาดวังหลังและชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความใส สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ โดยขอความร่วมมืองดทิ้งขยะ น้ำเสียลงแม่น้ำ คู คลอง ติดถังดักไขมัน และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด้วย” นายไพฑูรย์ กล่าวและว่า ขณะนี้ กทม.ยังไม่มีโรงบำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในอนาคต กทม.จะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีได้อีกทาง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวย่านคลองต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon