ยอดป่วย-ตายจาก ‘พิษสุนัขบ้า’ ลด สธ.-กรมปศุสัตว์จับมือเครือข่ายรณรงค์ป้องกันต่อเนื่อง

วันที่ 19 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 (World Rabies Day 2019) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี และปีนี้จัดกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ภายใต้คำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสูงสุดในปี 2523 ที่มี 370 ราย ลดลงจนในบางปีเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี โดยในช่วง 5 ปี (ปี 2557-2561) มีผู้เสียชีวิต 5, 5, 14, 11 และ 18 ราย ตามลำดับ ส่วนปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -วันที่ 31 สิงหาคม พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ใน จ.สุรินทร์ และ จ.นครศรีธรรมราช จากข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง สำหรับสถานการณ์โรคในคน ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนผู้สัมผัสโรคที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มจาก 294,749 ราย ในปี 2561 เป็น 550,481 ราย ในปี 2562

“ในปี 2560 กรมควบคุมโรคได้สำรวจความรู้ของประชาชนกว่า 11,000 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จะเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ เช่น กินเนื้อสุนัขที่กัด หรือใช้รองเท้าตีแผลบริเวณที่ถูกสุนัขกัด ด้วยความเชื่อที่ว่าจะไม่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น การให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คือ สร้างความตระหนักรู้และป้องกันตนเอง เพื่อให้ปฏิบัติตนถูกต้องภายหลังสัมผัสโรค และอย่าชะล่าใจเมื่อสัตว์ข่วนหรือกัด ให้รีบพบแพทย์ เป็นต้น” นพ.สุวรรณชัย กล่าวและว่า สำหรับการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก มีภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และกรมควบคุมโรค ร่วมจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานทั้งนี้ ในงานมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี

ด้าน น.สพ.จีระศักดิ์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561 จากฐานข้อมูล ThaiRabiesNet พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 250 ตัวอย่าง (จาก 4,383 ตัวอย่าง), 330 (8,781), 617 (8,908), 848 (8,598) และ 1,474 (9,631) ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 5.70, 3.78,6.93, 9.85, และ 15.30 ส่วนในปี 2562 พบสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 301 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของตัวอย่างทั้งหมด 5,981 ตัว ซึ่งพบว่าลดลง ทั้งนี้ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขมากที่สุด จังหวัดที่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สูงสุด คือ สงขลา 35 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 11.63 รองลงมา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ตามลำดับ สำหรับมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของกรมปศุสัตว์ อาทิ เร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้ครบทุกตัวในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค อีกทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในทุกพื้นที่ให้ครอบคลุมประชากรสุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ 80 เก็บตัวอย่างสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจวินิจฉัยทุกตัว ในกรณีที่พบผู้มีประวัติสัมผัสสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อเร่งรัดให้ผู้สัมผัสได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กร’ คิวคมทุบ ‘บิ๊ก’ ใส่ไข่ 4-0 ‘สีนิล’ คว่ำ ‘เช็ก’ ลิ่วตัดเชือก
บทความถัดไปสถานกงสุลใหญ่เตือนคนไทยในฮ่องกง ระวังมีชุมนุมใหญ่วันที่ 20-21 ก.ย.นี้