ขรก.-จนท.กรมสนับสนุนสุขภาพ ร้อง ‘ปลัด สธ.’ ทบทวนแต่งตั้ง ผอ.กองแบบแผนคนใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 27 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองแบบแผน ภายใต้สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ในสังกัด สธ.กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เพื่อขอความเป็นธรรม และขอให้ทบทวนการแต่งตั้ง นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบริการสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแบบแผน ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งปัจจุบันมี นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน สบส. โดยมี นพ.ไพดาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. เป็นผู้รับหนังสือแทน

ตัวแทนเจ้าหน้าที่กองแบบแผน กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อขอให้ทบทวนการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองแบบแผนคนใหม่ คือ นายถาวร ขาวแสง เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่ง ควรจะเป็นผู้ที่มาจากกองงานแบบแผน เพราะกองแบบแผนมีอำหน้าที่ในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรมสาธารณสุข รวมถึงเกี่ยวข้องกับออกแบบสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และได้รับการยอมรับจากคนภายในหน่วยงาน ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า นอกจากนี้ขอความเป็นธรรมให้แก่ นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ซึ่งปัจจุบันรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน สบส.มาเกือบ 1 ปี ซึ่งนายชาตรี ยังได้ถูกเสนอเป็นหนึ่งใน 3 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการพิจารณา แต่กลับไม่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นายชาตรี ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างเพียงพอ จึงเป็นเหตุผลให้ต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

“สิ่งสำคัญคือ การทำงานร่วมกันได้ และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของคนภายในกองงาน กรณีนายถาวร ขาวแสง ไม่ได้จบสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยในหนังสือร้องเรียน ยังได้มีการรวบรวมรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกองงาน 150 คน แนบท้ายหนังสือด้วย” ตัวแทนเจ้าหน้าที่ กล่าว

ด้าน นพ.ไพศาล กล่าวว่า ตามขั้นตอนในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการสูง จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วยที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนในการเสนอรายชื่อเข้ามานั้น เมื่อมีตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลง ทุกกรมภายในสังกัด สธ.ก็จะสามารถเสนอรายชื่อเข้ามาได้ ซึ่งก็ได้มีการเสนอรายชื่อเข้ามา 3 ราย ตามคุณสมบัติที่กำหนด ก่อนให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก และขณะนี้ขั้นตอนในการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยนายถาวร ขาวแสง ได้ผ่านคัดเลือกตามขั้นตอน และยืนยันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ซึ่งมี สบส.เป็นผู้เสนอรายชื่อดังกล่าว

นพ.ไพศาล กล่าวว่า หากมีการขอให้ทบทวนรายชื่อดังกล่าวก็จะมีการกลับไปดูรายละเอียดอีกครั้งในขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งว่าครบถ้วนและเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่ แต่ขั้นตอนนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นนายถาวร จะเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน จะมอบหมายให้ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. กลับไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในกองแบบแผน ในเรื่องของเชิงบริหาร ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ในการบริหารงาน หากผู้อำนวยการคนใหม่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนภายในกองงาน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า ไม่ได้กังวล เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเป็นไปตามขั้นตอนปกติ แต่ต้องไปทำความเข้าใจกับคนในกองงอน เพื่อให้การบริหารจัดงาน และมีผลงานตามเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมาในแง่ของวิชาชีพที่แตกต่างนั้น มองว่าสามารถร่วมงานกันได้ เพราะปัจจุบันหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข แต่ละกรมก็มีความหลากหลายทางวิชาชีพ และสามารถร่วมงานกันได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มีงี้ด้วย! นายกเทศมนตรีเมืองจินโดสั่งให้ขนขยะไปทิ้งชายหาด เพื่อให้อาสาสมัครเก็บ
บทความถัดไปรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นดีเอสไอหลอกเหยื่อ ได้เงินกว่า 20 ล้าน สุ่มเลือกเบอร์สวยเชื่อฐานะดี