“สาธิต” ลั่น พัฒนา “อสม.” 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นหมอประจำบ้านยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่พบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง อ.บ้านแพ้ว จำนวน 700 คน ว่าในวันนี้ ได้มาลงพื้นที่พบปะ อสม. เห็นสภาพการทำงานจริงและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของอสม.กับเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งพบว่าทั้งท้องถิ่น อสม. บ้าน วัด โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นกลไกตำบลจัดการสุขภาพ ได้ร่วมกันยกระดับที่ทำในมิติสุขภาพเพียงอย่างเดียว สู่มิติคุณภาพชีวิต มาร่วมกันคิด ออกแบบ ตัดสินใจ ทำงาน และมีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน อย่างต่อเนื่อง ในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือในระดับชุมชน โดยมี อสม.และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นจุดเชื่อมรับและส่งต่อ ระหว่างสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชนกับประชาชนซึ่ง ศสมช.เป็นศูนย์รวมพบปะปรึกษาหารือของอสม. ให้บริการวัดความดันโลหิต คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพและอาชีพ สนับสนุนวัสดุการช่วยเหลือดูผู้สูงอายุ โดยมี รพ.สต รพ.บ้านแพ้วสาขา พชต.และพชอ.สนับสนุน เพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่เป็น “ชุมชนสร้างสุข: สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” ประสบความสำเร็จ เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามีอาการดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนและสังคมได้ ผู้ป่วยติดเตียงสามารถลุกใช้ชีวิตปกติได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและควบคุมน้ำตาลได้ จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยเหลือกัน

Advertisment

“กระทรวงสาธารณสุข จะพัฒนาให้ อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการทำงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลตนเอง ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม กินอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่าย ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้” นายสาธิต กล่าว

ทั้งนี้ ขณะนี้ ทั่วประเทศมีตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแล้ว 7,255 ตำบล มีพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 152 แห่ง

Advertisement

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image