เลขาธิการ สพฉ.เผย ปี’63 “ยูเซป” มุ่งสู่ ISO 9001 ลดความแออัด รพ.

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงนโยบายปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ยูเซป (UCEP) ในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ว่า จะปรับระบบการให้บริการ โดยเฉพาะการลดความแออัดของห้องฉุกเฉินร่วมกับสถานพยาบาลภาครัฐ การผลักดันให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทในการดำเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล เป็นหน่วยออกรถฉุกเฉินดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลายโครงการ ที่ สพฉ.ขับเคลื่อน เพื่อการบริการที่รวดเร็ว

“ขณะนี้ สพฉ.อยู่ระหว่างปรับตัวให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ่งดำเนินการเข้าสู่การตรวจรับรอง ISO 9001:2015 หากผลตรวจผ่านมาตรฐาน ถือเป็นบันไดขั้นแรกในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล” ร.อ.นพ.อัจฉริยะ กล่าวและว่า นโยบายยูเซปยังคงดำเนินการต่อไป  โดยมีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน จะมีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกองทุนต่างๆ ว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากขณะนี้ กองทุนจะจ่ายเฉพาะกรณีฉุกเฉินวิกฤต ถ้าไม่เข้าฉุกเฉินวิกฤตต้องสำรองจ่ายไปก่อน และขอเบิกในภายหลัง ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีผู้ป่วยใช้บริการในระบบ 2-3 แสนคน ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ใช้สิทธิได้ประมาณ 3 หมื่นราย งบประมาณที่ใช้ไปกว่า 1,000 ล้านบาท

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ กล่าวว่า สำหรับการปรับโครงสร้าง สพฉ. จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นองค์กรบริหารแบบจัดการทั่วไป เป็นองค์กรทางด้านวิชาการ โดยจะมีผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าไปเพิ่มเพื่อกำกับมาตรฐานคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อีกทั้งผลักดันให้อปท.เข้าร่วมใน 2 รูปแบบ คือ 1.หน่วยปฏิบัติการ และ 2.หน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขณะนี้มีศูนย์รับแจ้งท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว 8 แห่ง และคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ท้องถิ่นทำภารกิจนี้ โดยมีมติให้ดำเนินการภายในปี 2565

 

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านชุมนุมขับไล่ ‘หลวงเจ๊’ คลิปฉาว ด้าน พนง.หนุ่มโร่แจ้งความเอาผิดข้อหาอนาจารผู้อื่น 
บทความถัดไปพร้อมใจส่งเหมเป็นครั้งสุดท้าย ครอบครัว แฟนสาว เหล่าดารา สุดอาลัย