‘ปลัดแรงงาน’ เปิดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เชื่อมสัมพันธ์ ‘นายจ้าง-ลูกจ้าง-ภาครัฐ’

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562 ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ที่บลูโอเมเจอร์ เมกา บางนา จ.สมุทรปราการ โดยมี นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และคณะเข้าร่วม

นายสุทธิ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีเชื่อมสัมพันธไมตรีของคณะกรรมการบริหารฯ กับมวลสมาชิก ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์อันดีของผู้ใช้แรงงานกับฝ่ายนายจ้างและภาคราชการ ยังเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ที่นอกจากจะสนใจในการพัฒนาองค์กรของตนเองแล้วยังมีความห่วงใยและประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรภายนอกองค์กรให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณภาพสู่สังคม

“การแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้ผู้ใช้แรงงาน นับเป็นการนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการกุศลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย” นายสุทธิ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทหารเผยว้ามูเซอขนยาบ้า 3 ล้านเม็ดเข้าไทยบล็อคเส้นทางการเงิน+ยึดทรัพย์
บทความถัดไปผลโพลระบุนักศึกษามีคุณธรรมต่ำสุด – กังวลคนไทยไม่มีวินัยทำผิดกฎหมายเพิ่ม