จุติ เผย ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง พม. 8 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดพม.จำนวน 8 ราย ดังนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ผู้ตรวจราชการพม.เป็นรองปลัดพม., นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดพม. เป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.), นางสุจิตรา พิทยาพรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการพม.เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.), น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดพม.เป็นอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการพม.เป็นรองปลัดพม.,นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการพม.เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.),นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีพส.เป็นผู้ตรวจราชการพม. และน.ส.อังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดพม.เป็นผู้ตรวจราชการพม.วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวเป็นการทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียนบางตำแหน่ง ทำให้ขณะนี้ยังมีข้าราชการระดับสูงว่างอีก 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รองปลัดพม. 1 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพม. 3 ตำแหน่ง และที่ปรึกษาด้านพัฒนาสังคม 1 ตำแหน่ง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีปลัดพม.เป็นประธานเร่งพิจารณาต่อไป

นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดพม. เป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการพม.เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า ไม่ว่าจะอยู่กรมไหนตำแหน่งใด ทุกคนถือว่าเหนื่อยหมด เพราะงานด้านสังคมมีมากมายที่ต้องเร่งดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นผส.ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ได้ โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการที่รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ปีซึ่งมีมากมายผลักดันเป็นกฎหมายให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกมิติร่วมกันทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลบังคับใช้รองรับสังคมผู้สูงอายุให้เกิดผล ที่ผ่านมาเรามีแผนสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2526 แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมเพราะหายไปกับกาลเวลา และเป็นผลจากการเปลี่ยนรัฐบาลและผู้บริหาร ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในส่วนของสค.ต้องดำเนินการเรื่องการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ ขณะที่ดย.ก็อาจจะเหนื่อยที่สุดที่ต้องดูเรื่องเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะต้องทำให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ได้ นอกจากนี้ต้องแก้ปัญหาแม่วัยใส แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวแหว่งกลาง ด้านพส.ก็มีภารกิจหนัก ทั้งการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การขยายเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยเฉพาะจะต้องทำงานเป็นครอบครัวเดียวกันหรือ One Home ให้ได้ ไม่ใช่เป็นการแยกกลุ่มเป้าหมายดูแล แต่อพม.ทุกคนต้องสามารถดูแลได้ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกมิติ แต่อาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแตกต่างกันไป และอาศัยเครือขายภาคประชาสังคม ภาคเอกชนมาร่วมทำงาน ไม่ใช่ทำงานแบบแยกส่วนแยกกลุ่มเป้าหมายดูแล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดการสอบสวนเรื่องการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งให้เสร็จทั้งหมดโดยเร็ว ซึ่งตนจะติดตามตรวจการบ้านผู้บริหารทุกคนเพื่อให้งานเดินหน้าเป็นรูปธรรม

น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดพม.เป็นอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางสุจิตรา พิทยาพรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการพม.เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (เสื้อดำ)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครม.เคาะ จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมบ้านละ 5 พัน ให้ “ธ.ออมสิน” จ่ายผ่านพร้อมเพย์
บทความถัดไป‘บิ๊กอู๊ด’เผยเสี่ยท็อปชิ่งไปฮ่องกงเลย เหตุเปลี่ยนชื่อสกุลหลายครั้ง ระบบไม่แจ้งเตือนออกฉลุย