‘หม่อมเต่า’ เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีออโตเมชั่น ผลิต ‘หุ่นยนต์’ ป้อนอีอีซี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งโดยภาพรวมเป็นอุตสาหกรรมและบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล โดยการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานในพื้นที่ และการขยายตัวด้านการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น

“สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จะเป็นหน่วยงานที่สามารถพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และอำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมให้แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ และแรงงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สถาบันแห่งนี้เป็นความร่วมมือของทุภาคส่วนที่จะแสดงความพร้อมในด้านการยกระดับฝีมือแรงงาน รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ใช้ “เอไอ” พิจารณาอนุมัติ “สินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์”
บทความถัดไป‘ช้างศึก ยู19’ ประกาศล้างแค้นเวียดนาม ศึกสี่เส้าจีเอสบี พรุ่งนี้