กรมการแพทย์หนุนยกเลิก 3 สารเคมีอย่างเด็ดขาด

กรมการแพทย์ หนุนยกเลิก 3 สารเคมีอย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันสนับสนุนให้เลิกใช้สารเคมี ทั้งพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ยันว่ามีพิษและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจริง

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรักษาสุขภาพประชาชน จึงให้ความสำคัญในประเด็นห้ามการใช้สารเคมีในทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจากมีการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพและอันตรายต่อสุขภาพจากกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภค เกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น ความพิการและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก โรคทางระบบประสาท ปวดศีรษะเรื้อรัง ภาวะสมองเสื่อม พาร์กินสัน มะเร็งชนิดต่างๆ รวมถึงอันตรายจากการสัมผัส/บริโภคสารเคมีโดยตรงจนถึงขั้นเสียชีวิต

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า สารเคมีดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพ หากสามารถยกเลิกได้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดตามหลักการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งประเทศ ช่วยกันให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจัดทำข้อมูลความรู้สุขภาพเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในสังกัด เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีดังกล่าวที่มีต่อสุขภาพ

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า ถึงแม้สารเคมีเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทสารอันตรายประเภท 3 ที่ให้มีการเฝ้าระวังการใช้ แต่การจำกัดการใช้เป็นเพียงลดความรุนแรงและผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายเท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 สารมาเป็นส่วนประกอบของผลผลิตทางเกษตรกรรม กรมการแพทย์ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับเพื่อดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดย รพ.นพรัตนราชธานี มีศูนย์พิษวิทยา ที่รับตรวจวิเคราะห์สารเคมีในตัวของประชาชนแบบครบวงจร ทังนี้ สิ่งสำคัญประชาชนหรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีประวัติการสัมผัสสารเคมีดังกล่าว หากพบความผิดปกติของร่างกายให้รีบพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาโดยเร่งด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยพาณิชย์กำไร Q3พุ่ง 40% กว่า1.4 หมื่นล้านบ. บันทึกกำไรพิเศษจากการขายธุรกิจประกัน
บทความถัดไปอุตุฯเตือน ใต้ฝั่งตะวันออก 9 จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก