“ไทย” หนุนปฏิญญา “รัฐมนตรีสาธารณสุข” กลุ่ม20 เดินหน้าหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 20 ตุลาคม นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ สธ. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20 (G20) ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม ณ เมืองโอกายามะ ประเทศญี่ปุ่น ว่า เป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการ สธ.ไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20 ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 โดยได้ร่วมสนับสนุนการรับรองปฏิญญาโอกายามะของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20 ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสวัสดิการที่ดี จัดการความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และไทยสามารถใช้ปฏิญญานี้มาสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับกลุ่ม 20 ในอนาคต
นพ.สำเริง กล่าวว่า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบด้วย การขับเคลื่อนให้เป็นประเด็นทางการเมือง การมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน และความร่วมมือของประชาชน โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UHC Forum ในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 (Prince Mahidol Award Conference, PMAC 2020) ปลายเดือนมกราคม 2563 และจะเปิดศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Aging and Innovation, ACAI) เป็นศูนย์กลางอาเซียนในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ ส่วนการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงด้านสุขภาพ จะต้องดำเนินการตามกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) และการดำเนินการในประเทศ รวมทั้งมีการลงทุนในนวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ทั้งในคน สัตว์ และพืช

“นอกจากนี้ ได้ร่วมซ้อมแผนการจัดการการระบาดของโรคติดต่อในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก (The public health emergency during mass gathering simulation exercise) กับสมาชิกของกลุ่ม20 ประกอบด้วย ผู้แทนสหภาพยุโรป และ 19 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกา เกาหลีใต้ และตุรกี โดยขนาดเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่ม 20 คิดเป็นร้อยละ 90 ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของโลก” นพ.สำเริง กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เข้าสู่เวียดนาม เป็นประเทศที่ 4 ธรรมยาตราชี้ ผลสำเร็จจาก ปชช.และผู้นำ 5 ชาติ
บทความถัดไปทร.ยัน ไม่เคยส่งทหาร ช่วย ‘บรรณวิทย์’ ไปล็อกบ้าน ‘ไฮโซบี’ สั่งเรียกกลับ-สอบวินัย