“อนุทิน” เล็งเปิดตัวคู่มือตรวจวิเคราะห์ “กัญชาทางการแพทย์” หาปริมาณ “ทีเอชซี”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะไปตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมมอบนโยบายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหารส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ โดยคณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิทรรศการผลงานและกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ, กัญชาเสรีทางการแพทย์ การแพทย์แม่นยำ (Genomics Thailand) อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน, การพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SME, การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการคัดกรองทารกแรกเกิด

นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ ชุดตรวจยีนแพ้ยา จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดตรวจยีน HLA-B*58:01 ก่อนให้ยาลดกรดยูริค อัลโลพูรินอล (Allopurinol), ชุดตรวจยีน HLA-B*57:01 ก่อนให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี อะบาคาเวียร์ (Abacavir) และชุดตรวจยีน HLA-B*15:02 ก่อนให้ยากันชักคาร์บามาซีปีน (Carbamazepine) เพื่อป้องกันผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง ลดภาวะแพ้ยาในผู้ป่วยลมชักถึงร้อยละ 88 ช่วยประหยัด งบค่ารักษาพยาบาลจากอาการแพ้ยารุนแรงปีละกว่า 250 ล้านบาท ปัจจุบันได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจยีน HLA ในผู้ป่วยโรคลมชัก ก่อนเริ่มยาคาร์บามาซีปีนใน 3 กองทุนหลัก ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นมีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 (DMSc α-thal 1) เนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยมีมารดาที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียกว่า 5 หมื่นคน และมีเด็กเกิดใหม่ป่วย เป็นโรคธาลัสซีเมีย 12,125 ราย

“รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีละไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท ดังนั้นการตรวจที่ให้ผลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ จะช่วยควบคุมและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยชุดทดสอบนี้ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในการแปลผลการทดสอบ รวมทั้งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตสู่ภาคเอกชน เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขณะนี้กำลังมีการพัฒนาชุดทดสอบกัญชาและพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซี (THC) สำหรับให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนนำไปใช้ตรวจสอบพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา ส่วนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เช่น การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” สวมปลอกแขนเขียว และการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพในหมู่บ้าน ตำบล เป็นอำเภอต้นแบบแจ้งเตือนภัยสุขภาพ” นายอนุทิน กล่าว

“ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันสนับสนุนผลักดันนโยบายกระทรวงสารณสุขในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ แก้ปัญหาสาธารณสุข และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี การตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในผักผลไม้และสนับสนุนให้ยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต และเรื่องกัญชาเสรีทางการแพทย์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถผลิตในประเทศได้ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านยาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง เพื่อนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต อีกทั้งขณะนี้ได้เปิดตัวคู่มือการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ และมาตรฐานการตรวจหาปริมาณสารสำคัญทั้งในวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ” นายอนุทิน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon