ก.แรงงาน ยัน “อัตราว่างงาน” ยังปกติ เทียบปี’61 ไม่แตกต่าง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์การว่างงานว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน 38.42 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน เป็นแรงงานภาคเกษตร การผลิต การบริการ และการค้า มีผู้ว่างงาน 3.7 ล้านคนเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของแรงงานทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 หรือไตรมาสที่ 2 พบว่าจำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.4 หมื่นคน อัตราการว่างงานในภาพรวมยังถือว่าอยู่ในระดับคงที่ โดยช่วงเดียวกันของปี 2561 อัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.1 สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการว่างงานยังไม่มีนัยสำคัญรุนแรง หรือน่ากังวล

“อย่างไรก็ตาม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ แต่ยังไม่น่าเป็นห่วง โดยสั่งการให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือผู้ว่างงานหลายแนวทาง โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงานในอนาคต เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมความต้องการแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงาน จัดให้มีการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับแรงงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต มีการบูรณาการกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลด้านสถานการณ์ด้านความต้องการแรงงานของตำแหน่งต่างๆ ได้ประสานกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรับเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล อาทิ โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 สนามบิน นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน (กกจ.) ยังได้เปิดช่องทางหางานให้กับประชาชน โดยเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ หรือ สมาร์ท จ๊อบ เซ็นเตอร์ และจ๊อบ เรดดี้ เซ็นเตอร์ ที่หางานให้ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาจบใหม่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะฝีมือ แนะแนวอาชีพ และจับคู่ตำแหน่งงานซึ่งเปิดให้บริการทั่วประเทศ การหางานผ่านทางไลน์จ๊อบ หรือ จ๊อบแฟร์ ตู้งาน หรือ จ๊อบบ็อกซ์ ด้วย” นายอภิญญา กล่าว

บทความก่อนหน้านี้“ชวน”แนะ ทุกฝ่ายควรร่วมกันคิดแก้รธน. แม้กระทั่งฝ่ายรบ. เพราะล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
บทความถัดไป“ชวน” แนะ บิ๊กตู่ ให้ความร่วมมือ กมธ. พร้อมแนะ กมธ.เชิญใครมาต้องให้เกียรติ(ชมคลิป)