ประกันสังคมชี้แจงเทขายหุ้น “TU” เกลี้ยงพอร์ต

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่มีการเสนอข่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สปส.จำหน่ายหลักทรัพย์ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) จำนวน 4.8776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.1359% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ สปส.ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน โดยข้อเท็จจริง สปส.มีการจำหน่ายหุ้น (TU) เพียง 0.1359% เท่านั้น ทั้งนี้ สปส.ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon