สธ.เข้าถึงคนพิการ มอบ “แขน-ขาเทียมและอุปกรณ์ช่วยเหลือ” ยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่อาคารศูนย์กลางเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานพิธีมอบแขน-ขาเทียม อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสาธิต กล่าวว่า จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีคนพิการ 3.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรทั้งหมด เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวสูงถึงร้อยละ 49.65 ในจำนวนนี้พิการแขนขาขาดกว่า 50,000 ราย เป็นคนพิการรายใหม่กว่า 3,500 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรังอุบัติเหตุ และสูงวัย แขน-ขาเทียมจึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งสำหรับคนพิการ เพื่อใช้ทดแทนในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สธ.ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศและความต้องการของประชาชน การดำเนินงานต่างๆ ล้วนมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินการบริการทางการแพทย์ในประชาชนกลุ่มคนพิการได้มอบหมายให้ กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดทำแผนแบบองค์รวมทั้งในด้านบริการและวิชาการ เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่ารายใหม่ได้เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุก ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน สามารถให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 9,504 ราย

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ สธ.กล่าวว่า สำหรับปี 2563 กรมการแพทย์จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ ให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่ เข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วน จ.ระยอง มีการดำเนินงานทั้งในด้านวิชาการและบริการ ตั้งแต่การตรวจประเมินความพิการ การทำแขน-ขาเทียม การให้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ รวมถึงการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบบูรณาการแก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งครั้งนี้มีการได้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือด ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน 150 คน และได้จัดบริการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ เพื่อนำไปจดทะเบียนคนพิการ แก่คนพิการที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือทำบัตร 3 ราย โดยมอบแขนเทียม 20 ราย ขาเทียม 98 ราย เบ้าอ่อนซิลิโคนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 23 ราย ซ่อมแขน-ขาเทียม 8 ราย และในรายคนพิการขาขาดที่ไม่สามารถใช้ขาเทียมได้ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 30 ราย รถเข็น 1 คัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กมธ.งบฯถกผ่านแล้ว 3 กระทรวง เล็งขยายเวลาเพิ่ม หลังสะดุด ช่วงเงินนอกงบประมาณ
บทความถัดไปองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มอ.ปัตตานี ประณามการใช้ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้