สธ.ท้า เภสัชกรในยุคดิจิทัลร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “Survival of the Pharmacy Profession in the Disruptive Technology and Health Policies” และปาฐกถา เรื่อง “Vision to reshape the Thai Health System”

นพ.สุขุมกล่าวว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมีความท้าทายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนแบบไร้รอยต่อ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประชาชนมีความคาดหวังต่อการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย ก้าวต่อไปจึงต้องเติมเต็มช่องว่าง ปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกลำดับที่ 6 จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยในการพัฒนาระบบสุขภาพ สธ.ได้เร่งรัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้รับบริการ เน้นลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยบริการที่มีคุณภาพ เน้นบริการเชิงรุก เช่น โครงการ Smart Hospital

และล่าสุดคือโครงการรับยาใกล้บ้าน ที่ สธ.ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำขึ้น เริ่มดำเนินการเมื่อ 1 ตุลาคม ขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 45 โรงพยาบาล 403 ร้านยา ซึ่งความสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่แค่จ่ายยา-รับยา ไม่ใช่แค่เพิ่มความสะดวก ไม่ใช่เพื่อเชิงธุรกิจ แต่คือการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา การันตีผู้ป่วยได้รับยาเหมือนโรงพยาบาล มีเวลาซักถามข้อมูลจากเภสัชกรมากขึ้น และมีการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยอีกด้วย

“ในยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกหน่วยงาน ทุกอาชีพต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วงการเภสัชกรรมก็เช่นกัน ขอท้าท่านเภสัชกรและเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการแบบเดิมๆ ช่วยพลิกโฉมวงการวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน เมื่อประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยก็แข็งแรง” นพ.สุขุมกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สกสว.จับมือชาวบ้านบางบาล ผ่าทางตัน จัดทำธรรมนูญฟื้นฟูบ่อหลา กักเก็บน้ำสร้างประโยชน์ชาวไร่ชาวนา
บทความถัดไปเผยวาระ ครม.สัญจร 12 พ.ย. เพิ่มวงเงินสร้างทางหลวงพิเศษ ‘สายบางใหญ่-กาญจน์’ – เพิ่มและเปลี่ยนงบปี’63