“หม่อมเต่า” ช่วย “ลูกจ้าง” เตรียมตำแหน่งงานรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ทั่วปท.กว่า 70,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงาน จึงได้สั่งการให้ กกจ.เฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงาน พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ ซึ่งขณะนี้ กกจ.ได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จำนวน 79,247 อัตรา โดยตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1.แรงงานด้านการผลิต 2.พนักงานขาย 3.เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ 4.พนักงานบริการลูกค้า 5.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ตั้งแต่ระดับ ปวช.-ปวส. จนถึงปริญญาตรี

“จากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ มีงานทำเมื่อจบการศึกษา สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” นายสุชาติ กล่าวและว่า อย่างไรก็ดี กกจ. ยังมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง คือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดหน้าใหม่ บลู จิรารัตน์ ทุ่มเงินหลักล้านบินอัพความงามถึงเกาหลี
บทความถัดไป‘นพดล’ ชี้ความจริงใจทำกติกาให้เป็นธรรมสำคัญกว่าตัวคนนั่งปธ.กมธ.ศึกษาแก้ รธน.