‘หม่อมเต่า’ นำทีมลงเมืองกาญจน์ พัฒนาฝีมือ-เพิ่มผลิตภาพแรงงานใน รง.อ้อย-น้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและตรวจเยี่ยมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ จ.กาญจนบุรี ที่บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำโครงการ 7 ช่างฝีมือ เพื่อไม่ให้องค์ความรู้ต่างๆ สูญหายไปกับพนักงานที่จะเกษียณอายุ และเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหม่ที่จะมาทดแทน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ได้เข้าไปแนะนำการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ และได้ดำเนินการจัดทำและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาการบำรุงรักษารถตัดอ้อย สาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือในการวัดทักษะฝีมือของพนักงาน เป็นแนวทางจัดทำหลักสูตรและพัฒนาทักษะฝีมือตรงกับความต้องการ และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและประเมินผลงานของพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนตามความสามารถเพิ่มขึ้น ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งในหน้าที่ที่สูงขึ้น และได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

“นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี และ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมฯ ได้สร้างครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 25 คน เพื่อใช้เป็นวิทยากรถ่ายทอด 7 ช่างฝีมือ สำหรับวิธีการฝึกอบรม บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำห้องอบรมและชุดฝึก (Simulator) สาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในการฝึกภาคปฏิบัติจะฝึกจากเครื่อง Simulator ให้มีความชำนาญก่อน และจึงลงฝึกกับรถตัดอ้อยจริง ส่วนการวัดทักษะฝีมือแรงงานนั้น จะใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย ระดับ 1 ในการทดสอบผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพนักงานในเครือบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมฯ พนักงานของสมาคมชาวไร่อ้อย และบุคคลทั่วไป” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ได้บูรณาการร่วมบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วย อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่จำหน่ายรถตัดอ้อย ซึ่งความสำเร็จในโครงการดังกล่าวจะทำให้เพิ่มจำนวนพนักงาน
ขับรถตัดอ้อยให้เพียงพอกับความต้องการ พนักงานมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ และผู้ผ่านการฝึกอบรมและผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ โลกสองวัย : ที่มาของลอยกระทง และเพลงวันลอยกระทง
บทความถัดไปโฆษกอนาคตใหม่ เผยความหมาย-ที่มา การใช้คำว่า “อยู่ไม่เป็น”