คพ.ขอความร่วมมือร้านค้ากาชาด เสียงห้ามดังเกิน 80 เดซิเบลเอ

คพ.ขอความร่วมมือร้านค้ากาชาด เสียงห้ามดังเกิน 80 เดซิเบลเอ

วันที่ 15 พฤศจิกายน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2562 เปิดเผยว่าการจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี ซึ่งเป็นใจกลางเมือง มีพื้นที่รอบข้างเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมที่พักและชุมชน มีความจำเป็นต้องควบคุมเสียงดัง ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียง มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานอนามัย สำนักงานสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สภากาชาดไทย คพ. และผู้จำหน่ายเครื่องวัดเสียง ซึ่งในปี 2562 มีการกำหนดระดับเสียง ไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

นายประลอง กล่าวว่า ร้านค้าภายในต้องแจ้งข้อมูลการใช้เครื่องขยายเสียงหรือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ร้านค้าร่วมใจ งดใช้เครื่องขยายเสียง” ต่อกองอำนวยการจัดงานกาชาด และต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้เครื่องขยายเสียงในงานกาชาดอย่างเคร่งครัด ห้ามทุกร้านใช้ลำโพงแบบ Horn Speaker เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด โดยเจ้าหน้าที่ประจำร้านอาจใช้เมกาโฟน โทรโข่งที่มีเครื่องขยายเสียงกำลังต่ำแบบมือถือหรือสะพายไหล่ เพื่อประชาสัมพันธ์โดยไม่รบกวนร้านอื่น ห้ามหันลำโพงไปทาง รพ.จุฬาฯโดยเด็ดขาด โดยตำแหน่งวัดเสียงมีระยะห่างจากขอบเขตร้าน 1 เมตร ณ จุดที่ลำโพงตั้งอยู่ใกล้ที่สุด ในทิศทางด้านหน้าของลำโพง ทั้งนี้ ร้านค้าใดใช้เครื่องขยายเสียงและมีระดับเสียงเกินเกณฑ์กำหนด 80 เดซิเบลเอ ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะมีหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน หรือร้านค้ามาพบที่กองอำนวยการจัดงานกาชาด เพื่อแจ้งผลการตรวจวัดและให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายประลอง กล่าวอีกว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณร้านค้าต่างๆ ในปี 2561 ที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 73.3 – 97.7 เดซิเบลเอ ซึ่งคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงได้ดำเนินการแจ้งใบเตือน 43 ร้าน และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2559 (ปี 2560 ไม่มีการจัดงาน) พบว่าร้านค้าที่ได้รับการแจ้งเตือนใบเตือนลดลง จากร้อยละ 49.3 เหลือร้อยละ 36.4 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี โดยในปี 2562 นี้ มีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมงานจำนวน 241 ร้าน (ข้อมูล วันที่ 22 ตุลาคม 2562) ซึ่งจำนวนร้านค้ามากกว่าปีก่อน จึงขอความร่วมมือร้านค้ากาชาดช่วยกันควบคุมเสียงไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon