สธ.จับมือ กสท. พัฒนาแพลตฟอร์ม ‘ระบบสาธารณสุขแห่งชาติ’

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Care Platform) และร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (National Digital Healthcare Standard) โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

นพ.สุขุม กล่าวว่า สธ.ได้ร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการร่วมกัน 4 ประการ คือ 1.พัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Platform) 2.ขับเคลื่อนมาตรฐานสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (National Digital Healthcare Standard) 3.พัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและระบบสนับสนุน และ 4.ร่วมมือกันสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi by CAT เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) ที่จะทำให้ประชาชนทราบข้อมูลและนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ช่วยในการตัดสินใจดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ นพ.สุขุม กล่าวว่า สธ.ได้พัฒนามาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรับส่งข้อมูลได้อย่างทันทีทันใด รวมทั้งยังมีเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลหรือ Tele Medicine ที่ข้อมูลจะถูกส่งจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังระบบต่าง ๆ ช่วยให้ทีมแพทย์ วินิจฉัยอาการโรคได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารเข้าใจตรงกันได้แม่นยำมากขึ้น ทำให้ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพมีปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพสูง ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงข้อมูลได้ตามมาตรฐานสากล

ด้าน พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจและพร้อมที่จะนำงานด้านดิจิทัล และสื่อสารโทรคมนาคมต่างที่มีอยู่มาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งการร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon