ด่วน!! รับสมัครคนไทยไปฝึกงาน ‘ญี่ปุ่น’ 3 ปี สมัครฟรี รายได้สูง

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรไอเอ็ม เจแปน (IM Japan) ปี 2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดยไอเอ็ม เจแปน จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ)

นายสุชาติกล่าวว่า ในเดือนแรกผู้ฝึกงานเทคนิคจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 22,200 บาท และ ไอเอ็ม เจแปน จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และผู้ฝึกงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด เมื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 167,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ กกจ.กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 1.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 2.จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา 3.ผู้ชายความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และผู้หญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 4.น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง 5.สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 6.ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย 7.ไม่มีความประพฤติเสียหาย 8.ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” 9.ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง 10.ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือ พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ 11.ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
12.สายตาปกติ และไม่บอดสี 13.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัครสอบคัดเลือก 2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 3.บัตรประจำตัวประชาชน 4.ทะเบียนบ้าน 5.หลักฐานการศึกษา 6.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (เพศชาย) 7.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ 1.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร 2.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม-13 ธันวาคม 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยการสมัครในครั้งนี้ศูนย์สอบจะอยู่ที่ จ.ขอนแก่น และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งให้ ไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการเพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร 0-2245-1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อย่างนี้ต้องแชร์ – ‘บิ๊กป้อม’ อมยิ้มผลโพล ‘ทวี’ ตามหาลูกสาว
บทความถัดไปปชป.แจงเหตุไม่ส่งอภิสิทธิ์ ชิงปธ.กมธ.แก้รธน. เหตุวิปรบ.ไม่ชัดเจนว่าเอาด้วย