พัฒนาชุดตรวจ ‘ฟลูออเรสเซ้นต์สปอตเทสต์’ รักษา ‘มาลาเรีย’ แนวชายแดน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า 1 ใน 8 รางวัลผลงานคุณภาพประจำปี 2562 ที่กรมควบคุมโรคได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ และเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมการให้บริการรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมบริการ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า เนื่องจากโรคมาลาเรียเกิดจากการถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอาศัยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย การรักษาผู้ป่วยมาลาเรียจำเป็นต้องจ่ายยาไพรมาควิน ซึ่งเป็นยารักษาให้หายขาด ยาชนิดนี้มีผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงมากขึ้น อาจเป็นอันตราย สามารถทำให้ไตวาย และเสียชีวิตได้ในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD

“สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ (สคร.) 1 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้พัฒนาชุดตรวจฟลูออเรสเซ้นต์สปอตเทสต์ (Fluorescent spot test)  ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยเจ้าหน้าที่ของมาลาเรียคลินิกจะใช้ชุดตรวจนี้ตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD ในพื้นที่ห่างไกล ในผู้ป่วยมาลาเรียก่อนจ่ายยารักษา หากพบผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าว จะส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที สำหรับผู้ป่วยมาลาเรียที่ไม่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD จะได้รับการรักษาแบบหายขาด โดยให้รับประทานยาที่แสดงเป็นรูปภาพของเม็ดยา และตามจำนวนยาที่กินในแต่ละวัน เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ป่วยกินยาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนัดให้กลับไปตรวจเลือดซ้ำ ตามวันที่ระบุไว้บนหน้าซอง พร้อมทั้งมีระบบติดตามประสิทธิภาพของยารักษามาลาเรีย จนส่งผลให้พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่พบเชื้อมาลาเรียดื้อยาที่กำลังแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

Advertisement

ด้าน นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.1 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ผลงานการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการนี้ เกิดจากแนวคิดในการยกระดับประสิทธิภาพของการบริการหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก ในการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ให้สามารถช่วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้ารับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพเทียบเท่ากับการเข้ารับบริการในเมือง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (สคร. 1 เชียงใหม่) โทร.0 5327 6364 หรือสายด่วน 1422

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image