“อนุทิน” เปิดมหกรรม “อารยสถาปัตย์-นวัตกรรมสุขภาพ” เพื่อคนทั้งมวล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 (Thailand Friendly Design Expo 2019)

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งมีผู้พิการกว่า 2 ล้านคน การออกแบบและการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนพิการให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งปวงนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในสังคม ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมสิทธิเสมอภาค และบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของคนพิการให้เด่นชัดในสังคม ให้หลุดพ้นจากความเป็น “คนด้อยโอกาส” มาเป็น “คนได้โอกาส” เพื่อการเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายอนุทิน กล่าวว่า สธ.ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดปรับปรุงอาคารที่ออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น มีทางลาดเข้าสู่อาคาร มีโถงทางเดินที่กว้างและมีราวจับ มีลิฟท์ บันได และห้องสุขาสำหรับผู้พิการ รวมทั้งได้จัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนนำไปเป็นตัวแบบ (Model) ในการพัฒนาออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รองรับผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ถึง 350 คนต่อวัน มีแผนกสำหรับโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กายภาพบำบัดและกายอุปกรณ์ และเป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

ทังนี้ งานมหกรรมดังกล่าว มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้พิการ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดย สธ.ได้ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการ “Toilet For All – Leaving no one behind” เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงส้วมที่ปลอดภัย มุ่งเน้นแนวคิดออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Universal Design) และจัดบริการสุขภาพ ตรวจวัดสายตา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon