ที่ปรึกษา รมว.แรงงานให้กำลังใจ ‘อสร.เชียงราย’ ยกย่อง ‘ผู้เสียสละ’

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม รศ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดแแรละการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงราย ต.ริมกก อ.มืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

รศ.จักษ์ กล่าวว่า อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่า อาสาสมัคร เป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบภารกิจต่างๆ ในด้านส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

รศ.จักษ์ กล่าวว่า การเป็น อสร.จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเสียสละ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้อง สอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดให้แก่ลูกจ้าง/นายจ้างในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังแจ้งเบาะแสสถานการณ์/เหตุการณ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คุมหนุ่มโหดทำแผน ฆ่ายกครัว3ศพ ชาวบ้านตะโกนสาปแช่ง ญาติขอให้ประหารชีวิต
บทความถัดไปเปิดข้อสงสัย ชิ้นส่วนกระดูก คดีฆ่าบิลลี่ ทำไมไม่ตรงกัน ‘ความร้อน – เวลา’ มันต่างกัน