กสร.เตือนนายจ้าง ยื่นคร.11 ภายใน ม.ค. 63 พร้อมส่งข้อมูลลูกจ้างถ้ามีเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน หรือ คร.11 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

นายอภิญญา กล่าวว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายสามารถยื่นแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เว็บ กสร. ซึ่งสามารถดำเนินการ ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คน ขอให้แจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1506 กด 3

“ขณะนี้เหลือระยะเวลาดำเนินการเพียงเดือนเศษ จึงขอย้ำเตือนให้นายจ้างเร่งจัดเตรียมข้อมูลและยื่นแบบคร.11 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ นำส่งด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th” นายอภิญญา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset Corporate Awards 2019
บทความถัดไปจับได้แล้ว ฉกนาฬิกาโรเล็กซ์ “เป็กกี้ ศรีธัญญา”