กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดทดสอบ ‘พาราควอต’ ตรวจง่าย รู้ผลใน 5 นาที

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการกินพาราควอต และการตรวจพิสูจน์เพื่อหาสารพาราควอตไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากต้องนำสิ่งส่งตรวจไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จึงได้จัดทำชุดทดสอบพาราควอต ขึ้นเมื่อปี 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ตรวจสิ่งส่งตรวจที่เป็นชีววัตถุหรือสิ่งส่งตรวจ เช่น น้ำล้างกระเพาะ ของผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะได้รับสารพิษพาราควอต ทำให้แพทย์ทราบผลได้รวดเร็วและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที

นพ.โอภาส กล่าวว่า จากการศึกษาประสิทธิผลการใช้ชุดทดสอบของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการซึ่งอยู่ในเขต จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.พังงา และ จ.สตูล รวม 19 แห่ง ผลปรากฏว่าห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาล สามารถใช้ชุดทดสอบพาราควอตตรวจตัวอย่างที่เตรียมเป็นน้ำล้างกระเพาะเทียม เศษอาหารและน้ำได้ โดยให้ผลทดสอบไม่แตกต่างไปจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง และในปี 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้พัฒนาชุดทดสอบพาราควอตแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนการทดสอบลงให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว และมีรูปแบบที่เป็นแคปซูลซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน สามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 5 นาที ทั้งนี้ เพื่อให้ใช้ทดสอบได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นใหม่ สามารถตรวจระดับของพาราควอตในตัวอย่างน้ำและตัวอย่างของผู้ป่วยที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.7 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขึ้นไป

“ชุดทดสอบพาราควอตที่พัฒนาขึ้นมานี้ เพื่อใช้ตรวจผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งใช้ง่ายและสะดวก ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษแต่อย่างใด เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็ว นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างพัฒนาต่อยอดชุดทดสอบเพื่อตรวจการปนเปื้อนพาราควอตในผักผลไม้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง โทร. 0 7550 1050 หรือ 0 7550 1052 ถึง 3” นพ.โอภาส กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 7 ม.ค. 63
บทความถัดไป‘ส.ส.อีสาน เพื่อไทย’ มอบกระเช้าให้กำลังใจ ‘เฉลิม’