สธ.ผนึก 4 หน่วยงาน พัฒนาองค์กรลดงานซ้ำซ้อน-ใช้งบเปลือง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) “บูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ” ระหว่างสำนักงานปลัด สธ. โดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี สบส.

นายสาธิต กล่าวว่า คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ ทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งกับหน่วยบริการและต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การพัฒนาบริการของหน่วยบริการภายใต้ สธ.ทั่วประเทศทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ไม่ต้องผ่านการตรวจหลายครั้ง ลดภาระคนทำงาน งบประมาณ และกำลังคน นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

นายสาธิต กล่าวว่า สำหรับกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ 2.กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานร่วมกัน 3.จัดแนวทางการตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 4.กำหนดให้มีชุดข้อมูลหน่วยบริการและช่องทางการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการ รวมทั้ง 5.กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมิน และการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.บางนาผุดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สร้างจิตสำนักในชุมชน
บทความถัดไปเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ แจ้งข่าวร้าย ‘แก้ว เดอะวอยซ์’ ซีซั่น1 เสียชีวิตแล้ว