ก.แรงงาน ร่วมเอกชน เทรน ‘ช่างสีรถยนต์อัจฉริยะ’

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2561 เพื่อพัฒนาช่างในสถานประกอบกิจการและแรงงานใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถและฝึกทักษะช่างสีรถยนต์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นายธวัช กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัท นิปปอนเพนต์ฯ เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่ต้องการพัฒนาช่างด้านยานยนต์ ให้มีความรู้ความสามารถและเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านดังกล่าว ซึ่งในปี 2563 ได้ร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรม “การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน” ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการอย่างน้อยปีละ 3 รุ่น รวมทั้งกำหนดแผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เพื่อเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการจัดส่งช่าง หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ เพื่อวัดระดับทักษะฝีมือ รวมถึงเป็นเกณฑ์ในการปรับอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือด้วย ซึ่งแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างสีรถยนต์ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 465 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 530 บาท

นายธวัช กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ กพร. เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในสาขาการเตรียมพื้นและการพ่นซ่อมแผลรถยนต์อีกด้วย สำหรับผู้สนใจฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506 กด 4
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกำลังแรงงานมาโดยตลอด เช่น จัดตั้งศูนย์อบรมช่างสีรถยนต์ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่ง ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี และสงขลา ในปี 2562 บริษัทให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มอบอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์สีรถยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค รวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท

“ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล จะช่วยส่งเสริมให้กำลังแรงงานของประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ” อธิบดี กพร.กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สาธิต สั่ง รพ.ลพบุรี ดูแลคนเจ็บดีที่สุด ลั่น ถ้าต่อสู้ควรถูกวิสามัญ ถ้าจับได้ควรถูกประหาร
บทความถัดไปเจ้าชายแฮร์รี -เมแกน มีช่องทาง”โกยเงินมหาศาล”ในอเมริกา -แคนาดา แต่คงยากที่จะได้ใช้ชีวิตส่วนตัว !!!