วว. ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการชุมชน นำวทน.สร้างโอกาสเกษตรกร-ประชาชน

วว. ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการชุมชน
นำวทน.สร้างโอกาสเกษตรกร-ประชาชน

วันที่ 16 มกราคม นส.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ชุมชนและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น

นส.รจนา กล่าวว่า วว. นำ 15 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีข้าว ปุ๋ย พลังงาน ระบบการควบคุมอัตโนมัติและเครื่องจักรแปรรูปอาหาร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. อาทิ การเพิ่มคุณภาพผลผลิตส้มเกลี้ยง ชาเลือดมังกร การยืดอายุไข่เค็ม เครื่องหยอดข้าวนาน้ำตม เครื่องบดแป้งกล้วย เครื่องสไลด์กล้วย เครื่องสลัดน้ำมัน เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดกาแฟ เครื่องทำแท่งเพาะชำจากมูลไส้เดือน เตาเผาถ่านกัมมันต์ โดมอบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบให้น้ำอัตโนมัติ เครื่องตัดหญ้าแพงโกล่า เป็นต้น นำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมโชว์สาธิตการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความต้องการนวัตกรรมในชุมชนระหว่าง วว.และกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตร จากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร โครงการยกระดับโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจน โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนของไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป

 

“วว. ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งบริการวิเคราะห์/ทดสอบ สอบเทียบ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ” นส.รจนา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้11 ปีผ่านไปไม่เคยลืม อุ๋ม อาภาศิริ บอกทุกรายละเอียดวันเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์ยังตราตรึงความทรงจำ
บทความถัดไป‘แก้ว BNK48’ เปิดใจหลังผ่านดราม่า #แก้วโรงเกลือ