อธิบดี น้ำบาดาล โต้ งบ 3 พันล้าน ไม่ได้ขุดแค่ 500 บ่อ แต่ใช้ถึง 2,041 โครงการของ 6 หน่วยงาน

อธิบดีน้ำบาดาล โต้ งบ 3 พันล้าน ไม่ได้ขุดแค่ 500 บ่อ แต่ใช้ถึง 2,041 โครงการของ 6 หน่วยงาน

วันที่ 17 มกราคม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ตามที่มีปรากฏเป็นข่าวการขอใช้งบกลางปี 2563 บ่อบาดาลมีราคาแพงนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอชี้แจงว่า ในการอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,079 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค เป็นการจัดสรรให้กับหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1. การประปานครหลวง 2. การประปาส่วนภูมิภาค 3. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. กองทัพบก 6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภคครั้งนี้ 3,079 ล้านบาท มีจำนวนโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 2,041 โครงการ สำหรับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ 1. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 2. กองทัพบก 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย มีจำนวนบ่อรวมกันทั้งสิ้น 1,103 บ่อ งบประมาณที่ได้รับ 1,301 ล้านบาท โดยเป็นการขุดบ่อบาดาลที่มีความลึกมากกว่า 100 เมตร และในบางบ่อมีความลึกมากกว่า 350 เมตร แต่ละบ่อผลิตน้ำได้เดือนละ 53,760 ลูกบาศก์เมตร โดยมีขนาดบ่อบาดาล ตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว

“สำหรับงบประมาณ 3,079 ล้านบาทนั้น ครอบคลุมโครงการสำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 2,041 โครงการ ซึ่งในส่วนนี้มีโครงการขุดบ่อบาดาลจำนวน 1,103 บ่อ โดย 3 บ่อ จะอยู่ในสถานพยาบาล และอีก 1,100 บ่อ จะอยู่เขตนอกพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค โดยจะแยกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงใน 1,270 หมู่บ้าน จะมีการขุดเจาะ 577 บ่อ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 526 บ่อ รวมเป็น 1,103 บ่อ ทั้งนี้ยังมีการหาแหล่งน้ำผิวดินอีก 230 โครงการ โครงการซ่อมแซมประปา 650 กว่าโครงการ รวมเป็น 2,041 โครงการ ดังนั้นงบประมาณที่ใช้ขุดเจาะบ่อบาดาลจึงไม่ใช่ราคาบ่อละ 6 ล้านบาทตามที่มีข่าว”นายศักดิ์ดา กล่าว

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ในการดำเนินการเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีขั้นตอน ดำเนินงาน ดังนี้ คือ 1. สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพและคุณภาพที่เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น 2. สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า10 จุด เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชน 3. เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลด้วยท่อ ขนาด 6 นิ้ว และความลึกตามข้อมูลที่มีการสำรวจ (ความลึก 100 เมตรขึ้นไป) 4. งานติดตั้งท่อกรุ ท่อกรอง 5. งานพัฒนาบ่อโดยการใส่กรวดกรุ ผนึกผนังบ่อด้วยดินเหนียว ผนึกข้างบ่อด้วยซีเมนต์ พร้อมทั้งก่อสร้างฐานบ่อขนาด 2×2 เมตร 6. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ 7. งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล และ 8. ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำชนิดสองระบบ (AC/DC) ระบบโซล่าเซลล์ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 3,200 วัตต์ เครื่อง Generator ระบบกรองสนิมเหล็ก และจุดจ่ายน้ำถาวร

 

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ ยกจีน แก้ฝุ่นเพราะคุมได้ ต่างกับไทย สั่งไม่ได้ เหตุกระทบสิทธิมนุษยชน
บทความถัดไปศาลสั่งนำทรัพย์’ปริญญา ‘-พวก ตุ๋นบิตคอยน์ ที่ปปง.ยึด ขายทอดตลาด เงินในแบงก์คืนเหยื่อ