กรมสวัสดิการฯ เผยสถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ปี’62 ไม่รุนแรง แต่ยังจับตาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในทุกปีนายจ้าง ลูกจ้างจะมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 446 แห่ง ข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 69 แห่ง ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีข้อเรียกร้อง จำนวน 471 แห่ง ข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 82 แห่ง ทั้งนี้ เมื่อคิดอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อข้อเรียกร้องของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 15.47 พบว่ามีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.41 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันเองในระบบทวิภาคีได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่นายจ้างปิดงาน จำนวน 3 แห่ง และมีทั้งนายจ้างปิดงานและลูกจ้างนัดหยุดงาน จำนวน 2 แห่ง ในขณะที่ปี 2561 มีเพียงนายจ้างปิดงาน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สาเหตุเนื่องจากสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถจัดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินตามข้อเสนอของลูกจ้างได้ ในขณะที่ลูกจ้างมีความต้องการสิทธิประโยชน์มากกว่าหรือต้องไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีพ จึงทำให้การเจรจาตกลงกันได้ยากขึ้น แต่ก็สามารถยุติได้โดยไม่ยืดเยื้อรุนแรงแต่อย่างใด

นายอภิญญา กล่าวว่า ในปี 2563 มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การแข่งขันทางการค้า ค่าเงินบาทที่แข็งค่า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้สถานประกอบกิจการต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างการจ้างงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อลูกจ้าง ทั้งนี้ กสร.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และส่งเสริมเชิงรุกให้นายจ้าง ลูกจ้าง ใช้ระบบทวิภาคีในการสื่อสารทำความเข้าใจ พูดคุย ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สร้างความสงบสุขด้านแรงงาน และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้(ยัง)มืดมนบน”วิกฤตฝุ่น”? วาระแห่งชาติในวันที่ฟ้าเป็นสีเทา
บทความถัดไปเปิดคำสารภาพ’ประสิทธิชัย’ เครียด! ไม่ยิงตัวเองให้จบปัญหาเพราะอยากดัง ผอ.ทุกคนเป็นคนดี ยกเว้นผม