‘ภาคเหนือ’ อ่วม ‘ฝุ่นพิษ’ ลามพื้นที่สีแดง 7 จุด กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้น แต่อากาศยังดี

แฟ้มภาพ

‘ภาคเหนือ’ อ่วม ‘ฝุ่นพิษ’ ลามพื้นที่สีแดง 7 จุด ‘ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา’ ส่วน กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้นแต่อากาศยังดี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ตั้งแต่ช่วงเช้า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 16-41 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ทั้งนี้ คพ.ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 7 พื้นที่ สูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 189 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 141 มคก./ลบ.ม. ต.พระบาท อ.เมือง 135 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 118 มคก./ลบ.ม. ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 146 มคก./ลบ.ม. ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 111 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 103 มคก./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่ สีส้ม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50 มคก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 67 มคก./ลบ.ม.

สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานนั้น จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้ร้บผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอพพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image